Treść artykułu

Poznajemy teatr- warsztaty

Dnia 12.11. 2014 r. w ramach innowacji pedagogicznej „Teatr – moja radość tworzenia” uczniowie szkoły podstawowej mieli przyjemność uczestniczyć w spotkaniu integracyjnym pod hasłem „Poznajemy teatr”. Jego celem było poszerzenie wiedzy z zakresu edukacji teatralnej z wykorzystaniem aktywnych metod pracy.

Za pomocą prezentacji multimedialnych, nagrań spektakli oraz licznych zdjęć uczniowie poznali przedstawioną w przystępnej i ciekawej formie  historię teatru – uczyli się między innymi o współczesnym teatrze tańca, musicalu, teatrze lalek i teatrze cieni.

Później spotkanie przybrało charakter zajęć praktycznych. Uczestnicy ćwiczyli i usprawniali koordynację podczas tańca. Nauczyciel logopedii zapoznał  dzieci z technikami wydobywania głosu i sposobami wyrażania swoich emocji. Udział w warsztatach był dla uczniów niezwykłym doświadczeniem, czemu niewątpliwie sprzyjała magiczna atmosfera i profesjonalizm osoby prowadzącej.