Treść artykułu

Wybory do Klubu Młodego Obywatela

W listopadzie odbyły się w naszej szkole wybory Prezydium Klubu Młodego Obywatela – samodzielne decyzje i wiele wrażeń.

Przy udziale całej szkolnej społeczności kandydaci zaprezentowali swoje programy wyborcze. Ciekawe pomysły, które w nich przedstawili, sprawiły, że wybór przewodniczącego był bardzo trudny.

W wyniku głosowania na Przewodniczącego Klubu Młodego Obywatela wybrano ucznia klasy 6 Szkoły Podstawowej. Zastępcami zostali: kolega z klasy I Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz z klasy IIIA Gimnazjum.

Przewodniczącemu oraz jego zastępcom serdecznie gratulujemy zwycięstwa, a wszystkim pozostałym kandydatom serdecznie dziękujemy za udział w wyborach i zachęcamy do udziału w kolejnych – już za rok.