Treść artykułu

Pasowanie na ucznia

Dzień 8 października 2015r. był ważnym dniem dla wszystkich Pierwszoklasistów. Przy udziale całej szkolnej społeczności oraz przybyłych licznie rodziców zostali Oni pasowani na uczniów naszej szkoły.
Uroczystość była ciekawa i bardzo wzruszająca. Młodsze dzieci w scenerii miejskiej ulicy pokazały, jak należy bezpiecznie poruszać się na drodze. Starsi uczniowie zaprezentowali tańce nowoczesne i grę na instrumentach. Wykazali się też wiedzą i umiejętnościami edukacyjnymi.
Później, w podniosłej atmosferze, wszyscy Pierwszoklasiści (uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 i Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 6) złożyli uroczyste ślubowanie, a pani dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. Pani wicedyrektor wręczyła uczniom upominki i dyplomy. Rodzice przygotowali swoim „Pierwszakom” kolorowy, słodki poczęstunek.
Ten uroczysty dzień będziemy na pewno długo wspominać.