Treść artykułu

Innowacja pedagogiczna – Teatr nasza radość tworzenia

W dniu 26.04.2017 r uczniowie szkolnego zespołu teatralnego zaprezentowali swój dorobek w XIII Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych. Występ odbył się na profesjonalnej scenie teatralnej w Starej Prochowni SCEK. Zaprezentowany przez nas spektakl pt. „Hity kinowe” został nagrodzony przez publiczność gromkimi brawami i owacjami na stojąco. Jury przyznało nam III miejsce, nagrodzono nas też pamiątkową statuetką i zestawem instrumentów muzycznych. Nauczyciele otrzymali dyplomy uznania za szczególne osiągnięcia w dziedzinie edukacji artystycznej dzieci i młodzieży. Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych to niezwykle ważne wydarzenie dla całego środowiska szkół specjalnych.