Treść artykułu

Żegnamy Panią Irenę Markuszewską

Z ogromnym żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Ireny Markuszewskiej – wieloletniego Dyrektora naszej placówki w latach 1986-2011. Odeszła w dniu 12 maja 2017 r.

 ire

Żegnamy wspaniałego nauczyciela, oddanego dzieciom i młodzieży. To właśnie na wniosek uczniów Pani Irena Markuszewska została uhonorowana Orderem Uśmiechu. Zawsze ogromnie zaangażowana w życie szkoły, pełna pogody ducha, uśmiechu i życzliwości. Realizowała przez lata wiele projektów, podejmowała różnorodne inicjatywy, dbając o rozwój i jak najlepszy wizerunek placówki. Priorytetem dla Pani Ireny Markuszewskiej było zawsze dobro każdego ucznia. Była ceniona i szanowana przez pracowników, uczniów i ich rodziców. Jej szczególne zasługi docenione zostały również przez władze zwierzchnie. Odznaczona została m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Honorową Odznaką Przyjaciół Harcerstwa, Odznaką Przyjaciel Dziecka.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 19 maja 2017r. (w piątek) o godzinie 14.00 w Kościele pod wezwaniem Św. Wawrzyńca w Warszawie przy ul. Wolskiej 140A.

Dyrekcja i pracownicy
Zespołu Szkół Specjalnych nr 90
w Warszawie