Treść artykułu

„Lekcja biblioteczna”

Wraz z nowym rokiem szkolnym 2017/18 kontynuujemy lekcje biblioteczne w Bibliotece Publicznej nr 51 w Warszawie. W dniu 5 października 2017 r. uczniowie klas starszych uczestniczyli w zajęciach pt. „Poznajemy zawody”. Młodzież w ramach wycieczki dydaktycznej zwiedziła bibliotekę i poznała zasady kulturalnego korzystania z książek w czytelni. Podczas czytania literatury, dyskusji i rozwiązywania różnych zagadek uczniowie poznali wiele zawodów i ich wartość dla całego społeczeństwa. Podsumowaniem zajęć była praca plastyczna, która jak zawsze przynosi wiele radości młodym artystom.

(Powyższą notatkę z wycieczki przepisał na komputerze Maciej Rajchert, uczeń klasy 7.)