Dzień: <span>2018-11-12</span>

Warsztaty sportowo-plastyczne promujące zdrowie

12/11/2018

30 października nasi uczniowie uczestniczyli w jesiennych warsztatach plastyczno-sportowych organizowanych w ramach promocji zdrowia. Na sali gimnastycznej uczniowie uczestniczyli w różnych konkurencjach sportowych, następnie wykonywali różne zadania plastyczne, poznawali zdrową żywność oraz sposoby jej przyrządzania, utrwalali zasady zdrowego trybu życia. Powstawały prace z piankoliny, owoce i warzywa z karbowanej bibuły oraz pianek Play-Mais. Na koniec wykonywaliśmy pamiątkowe zdjęcia.

Koncert agencji Promocja

12/11/2018

30 października gościliśmy artystów, którzy zaprezentowali nam swoją muzykę i wspólnie z naszymi uczniami tworzyli akompaniament na bębnach, Wszyscy doskonale się bawili.

Rozdanie dyplomów za udział w konkursie ,,Świętujmy razem Niepodległość”

12/11/2018

29 października uczniowie naszej szkoły biorący udział w międzynarodowym konkursie plastycznym ,,Świętujmy razem Niepodległość” otrzymali dyplomy oraz upominki dla klas.

Warsztaty ,,Jesienna pogoda”

12/11/2018

W poniedziałek 29.10.18 uczniowie klas 3-8 wzięli udział w warsztatach pod hasłem „Jesienna pogoda”, realizowanych w ramach innowacji pedagogicznej „Świat obrazem malowany – ćwiczenia mowy”. Podczas spotkania dzieci z zainteresowaniem wysłuchały opowiadania. Wykorzystując rekwizyty oraz symbole alternatywnej komunikacji, omówiono treść opowiadania, utrwalono nazwy części garderoby i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla jesieni. Uczniowie układali historyjki obrazkowe, opowiadali przebieg zdarzeń i dobierali symbole PCS do ilustracji. […]

Warsztaty tańca dawnego

12/11/2018

26 października udaliśmy się do Wilanowa, gdzie poznawaliśmy tajniki dawnego tańca dworskiego. „W wieczór tany były” – jak pisano o ulubionych rozrywkach króla Jana III Sobieskiego i królowej Marysieńki, którzy urządzali tańce przy każdej możliwej okazji. Królowa była doskonałą tancerką, choć ta umiejętność nie należy do najprostszych. My także spróbowaliśmy  swoich sił w tańcu dawnym, poznaliśmy podstawowe kroki XVII-wiecznych polonezów, kontredansów i układów tańca dworskiego […]

Międzynarodowy konkurs plastyczny „Świętujmy Razem Niepodległość”

12/11/2018

Rok 2018 jest wyjątkowy dla naszej Ojczyzny w związku z 100. Rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości. Ten historyczny moment stał się wspaniałą okazją do zorganizowania międzynarodowego konkursu plastycznego pod hasłem „Świętujmy Razem Niepodległość”, który propaguje ideę patriotyzmu, wychowanie do wartości oraz kształtuje szacunek dla dorobku pokoleń i dziedzictwa narodowego. W konkursie organizowanym przez Zespół Szkół Specjalnych nr 90 w Warszawie wzięło udział 100 uczestników. Prace przekazali: Uczniowie Szkoły […]

Warsztaty ,,Zgoda buduje”

12/11/2018

Z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości w naszej szkole odbyły się warsztaty o tematyce niepodległościowej prowadzone przez edukatorkę z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Uczniowie utrwalali wiedzę ma temat naszej Ojczyzny, symboli narodowych, drogi kraju do niepodległości. Warsztaty prowadzone były metodami aktywizującymi i zaangażowały dzieci i młodzież do wspólnej nauki i zabawy.

Komunikacja bez barier

12/11/2018

W październiku, międzynarodowym miesiącu upowszechniania wiedzy o komunikacji alternatywnej i wspomagającej, wspólnie z dziećmi z Przedszkola nr 243 przystąpiliśmy do realizacji Projektu „Komunikacja bez barier”. W dniu 18 października uczniowie klasy 2 i 3b uczestniczyli w zajęciach integracyjnych w przedszkolu. Głównym celem spotkania była integracja środowiskowa oraz przybliżenie przedszkolakom zagadnienia komunikacji osób niemówiących. Dzieci poznały sposoby komunikowania się za pomocą symboli. Nasi uczniowie chętnie przedstawiali się, prowadzili proste dialogi […]

Z uśmiechem nam do twarzy

12/11/2018

W środę 17 października wszyscy uczniowie zespołów rewalidacyjno- wychowawczych zintegrowali się podczas warsztatów ,,Z uśmiechem mi do twarzy”. W trakcie zabaw z wykorzystaniem pacynek, zdjęć i piktogramów uczniowie poznali różne emocje oraz sytuacje im towarzyszące. Uczyli się rozumienia własnych stanów emocjonalnych oraz dostrzegania uczuć innych osób. Praktyczne zadania wykonywane w grupach i zespołach sprzyjały utrwalaniu orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni. Dobra zabawa wpłynęła na zacieśnianie więzi między […]

Nasze sprawy

12/11/2018

W czwartek 11 października moja klasa wraz z uczniami szkoły przysposabiającej do pracy była na wycieczce w bibliotece. Uczestniczyliśmy w bardzo ciekawych zajęciach. Tematem spotkania była nasza stolica. Podczas prezentacji oglądaliśmy zabytki Warszawy, pałace oraz pomniki. Przypomnieliśmy sobie, że przez Warszawę przepływa Wisła, najdłuższa rzeka w Polsce, a symbolem stolicy jest Syrenka. Podczas różnych ćwiczeń poznaliśmy starą i nową Warszawę. Wysłuchaliśmy legend o Warsie i Sawie oraz o Bazyliszku. Podsumowaniem zajęć […]