Treść artykułu

Z uśmiechem nam do twarzy

W środę 17 października wszyscy uczniowie zespołów rewalidacyjno- wychowawczych zintegrowali się podczas warsztatów ,,Z uśmiechem mi do twarzy”. W trakcie zabaw z wykorzystaniem pacynek, zdjęć i piktogramów uczniowie poznali różne emocje oraz sytuacje im towarzyszące. Uczyli się rozumienia własnych stanów emocjonalnych oraz dostrzegania uczuć innych osób. Praktyczne zadania wykonywane w grupach i zespołach sprzyjały utrwalaniu orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni. Dobra zabawa wpłynęła na zacieśnianie więzi między uczestnikami.