Treść artykułu

Dzień Komisji Edukacji Narodowej

12 października 2018 r. odbyła się w naszej szkole uroczystość z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej. W tym ważnym dniu przyjęliśmy do grona społeczności szkolnej uczniów klasy I Szkoły Podstawowej nr 5 oraz klas: IA, IB i IC Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 6. Pani dyrektor dokonała aktu pasowania na ucznia oraz wręczyła nowo przyjętym pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.