Treść artykułu

Piękna nasza Polska cała

07. 11 uczestnicy zespołów rewalidacyjno-wychowawczych brali udział w warsztatach plastycznych „ Piękna nasza Polska cała”. Zajęcia zorganizowano w celu utrwalenia wiedzy o naszym kraju i jego symbolach narodowych. Młodzież wykonała plakat, wykorzystując różne techniki plastyczne. Był to czas twórczej pracy, radości i współdziałania. Dużo emocji i wzruszeń dostarczyło wspólne czytanie wierszy patriotycznych z wykorzystaniem symboli PCS. Po zakończonej pracy wszyscy zgromadzeni słuchali pieśni patriotycznych.