Treść artykułu

Stare Miasto

31 października grupa uczniów naszej szkoły odbyła wycieczkę edukacyjną na Stare Miasto. Wyjście zorganizowane było w ramach realizacji innowacji pedagogicznej „Polska oczami dziecka”. Celem było rozwijanie u uczniów przynależności narodowej i zapoznawanie ich z historią, kulturą oraz tradycją naszego kraju, regionu. Uczniowie mogli zobaczyć, że Starówka ograniczona jest murami miejskimi i że to tutaj toczyło się życie w dawnej Warszawie. Dzieci i młodzież z bliska podziwiali staromiejskie zabytki, spacerując malowniczymi uliczkami. Na rynku Starego Miasta w Pol Art Domu Sztuki Ludowej wszyscy podziwiali piękne polskie wyroby artystyczne. Podczas wyjścia uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat Warszawy i zobaczyli jej zabytki. Integracja międzyklasowa w towarzystwie nauczycieli i rodziców sprzyjała rozwijaniu więzi społecznych między uczniami.