Treść artykułu

Zima w mieście 2019

W roku szkolnym 2018/2019 ferie zimowe w Województwie Mazowieckim zaplanowane są od 28 stycznia 2019 r. do 8 lutego 2019 r.
Zapisy do Programu będą odbywały się od 4.XII.2018 r. godz. 12.00 za pomocą elektronicznego systemu zgłoszeń znajdującego się pod adresem https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl do 13.XII.2018r. do godz.12.00.
Rodzic/opiekun prawny wypełnia kartę kwalifikacyjną, którą można pobrać z systemu lub otrzymać w szkole/placówce specjalnej, która organizuje Program „Zima w Mieście” 2019.
szczegółowy harmonogram znajduje się na stronie Biura Edukacji http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/zasady-rekrutacji-harmonogramy-placowki-specjalne
G.Zabrzyjewska