Treść artykułu

Nasza korespondencja

W bieżącym roku szkolnym rozpoczęliśmy współpracę korespondencyjną z uczniami Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 23 w Jastrzębiu Zdroju i Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 2 w Olsztynie. Uczniowie wymienili się z nowymi przyjaciółmi listami i kartami Wykorzystując komunikację alternatywną, przedstawili się i opowiedzieli o swoich zainteresowaniach. Dziękujemy kolegom i koleżankom za listy i piękne życzenia.