Dzień: <span>2020-01-07</span>

Wigilia szkolna

7/01/2020

29 grudnia odbyło się w naszej placówce spotkanie wigilijne z udziałem całej społeczności szkolnej. Gościliśmy przedstawicieli Rady Rodziców oraz liczne grono zaproszonych gości. Świąteczną uroczystość rozpoczął występ uczniów, którego tematem przewodnim była radość z przyjścia na świat Syna Bożego. Wspólne kolędowanie, jasełka przedstawione w pięknej scenerii, pyszne wigilijne potrawy wprowadziły wszystkich w ciepły, świąteczny nastrój. Miłym akcentem było wręczenie kart świątecznych i drobnych upominków […]

Teatr cieni

7/01/2020

9 grudnia uczniowie obejrzeli spektakl teatru cieni. W świąteczny nastrój wprowadziło wszystkich uczniów przedstawienie przygotowane przez nauczycieli pt.„Wigilijna opowieść”. Przedstawiane sceny przeplatane były świątecznymi piosenkami, kolędami oraz odgłosami zwierząt. Przygaszone światło, scenografia i muzyka sprzyjały rozwijaniu wyobraźni. Wszyscy uczniowie uważnie słuchali, wcielając się w rolę odbiorcy sztuki teatralnej. Treść przedstawienia została omówiona za pomocą ilustrowanej tablicy i zagadek. Po przedstawieniu wszyscy wspólnie kolędowali. […]

Projekt Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych – wystawa prac

7/01/2020

W grudniu zakończyliśmy realizację projektu „Ilustrowana historia Warszawy”. Przedsięwzięcie to odbyło się w ramach programu Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych. W realizację różnych działań włączyła się cała społeczność Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 6: nauczyciele, uczniowie i rodzice. Podczas tematycznych wycieczek i warsztatów uczniowie poszerzyli wiedzę na temat historii Warszawy podczas II wojny światowej i w okresie powojennym. Młodzież chętnie brała udział w zajęciach, uczniowie […]