Treść artykułu

B jak bezpieczny i N jak niechroniony

W poniedziałek 20 stycznia, w ramach realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki „B jak bezpieczny i N jak niechroniony” odbyły się warsztaty „Niebezpieczne sytuacje i ważne numery”. Warsztaty skierowane były do uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Uczestnicy zapoznali się podczas zajęć z pracą służb porządkowych i ratunkowych. Wysłuchali ważnych informacji o zagrożeniach, w przypadku których interweniuje dana służba oraz porad, jak tych zagrożeń unikać. Młodzież uczyła się samodzielnego wzywania odpowiednich służb i utrwalała znajomość numerów alarmowych. Uczniowie wykonali w zespołach plakaty podsumowujące wiedzę o pracy strażaka, policjanta i lekarza.