Treść artykułu

ŚWIATOWY DZIEŃ ZESPOŁU DOWNA-21 marca

21 MARCA

ŚWIATOWY DZIEŃ ZESPOŁU DOWNA

DZIEŃ KOLOROWYCSKARPET

Światowy Dzień Zespołu Downa to święto ustanowione w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa. Od 2012 roku patronat nad obchodami sprawuje Organizacja Narodów Zjednoczonych.

Data obchodów nie jest przypadkowa – dzień 21 marca patronuje rozpoczynającej się wiośnie i narodzinom ludzi niezwykłych, data wiąże się również z istotą zaburzenia – trisomią 21. chromosomu. Dzień ten ma na celu zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zespołu Downa, propagowanie praw i dobra ludzi z tą wadą genetyczną i integrację z nimi.

W naszej szkole dzień ten świętowaliśmy 19 marca. Uczniowie klas 1-3 mieli za zadanie ozdobić „piankowe” skarpetki, które zostały później wywieszone na korytarzu szkolnym. Włączyliśmy również uczniów do akcji „skarpetki nie do pary”, która polegała na założeniu dwóch różnych, niepasujących do siebie skarpet. Ponadto uczniowie wykonywali tematyczne karty pracy oraz słuchali piosenek na temat przyjaźni, szacunku i tolerancji.