Dzień: <span>2022-05-11</span>

Lato w mieście 2022

11/05/2022

Zasady postępowania rekrutacyjnego do Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” 2022 szkoły/placówki specjalne Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” zwanej dalej Akcją organizowany w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych Specjalnych zwanych dalej FPES w roku szkolnym 2021/2022 jest prowadzony zgodnie z art. 92a – 92t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583) oraz rozporządzeniem Ministra […]

Tekst na głównej

11/05/2022

Witamy na stronie Zespołu Szkół Specjalnych nr 90