Treść artykułu

Szkolny turniej Tenisa Stołowego

Na początku kwietnia w Zespole Szkół Specjalnych nr 90 odbył się Szkolny Turniej Tenisa Stołowego. Uczniowie którzy najlepiej zaprezentowali się podczas zajęć wychowania fizycznego mogli sprawdzić swoje umiejętności z uczniami innych oddziałów klasowych. Podczas turnieju nie brakowało emocji, od radości po umiejętność radzenia sobie
z niepowodzeniami. Zawody odbyły się w przyjaznej atmosferze, a najlepsi uczniowie zostali wybrani do reprezentowania naszej szkoły w Wiosennym Międzyszkolnym Turnieju Tenisa Stołowego.