Treść artykułu

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ

W roku szkolnym 2023/24 uczniowie biorący udział w programie wprowadzani byli w cyfrowy świat, uczyli się logicznego myślenia, dostrzegania związków przyczynowo – skutkowych, korzystania  z nowoczesnych technologii. Uczniowie uzdolnieni poszerzali swoje kompetencje w zakresie wykorzystywania narzędzi Tik w procesie dydaktycznym kodując z wykorzystaniem robotów edukacyjnych.                  Za zaangażowanie w realizację zadań cyfrowych Szkoła Podstawowa nr 5 i Szkoła Przyspasabiająca do Pracy nr 6 otrzymały certyfikaty. Nagrodzeni certyfikatami przygotowanymi przez organizatora programu zostali także wszyscy uczniowie uczestniczący w Ogólnopolskim Programie „Uczymy Dzieci Programować”.