Kategoria: <span>Aktualności</span>

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

17/05/2021

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu-  święto obchodzone corocznie 2 kwietnia, ustanowione w 2007 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu podnoszenia świadomości społecznej i propagowania wiedzy na temat tego zaburzenia. W naszej szkole dzień ten świętowaliśmy 26 marca. Uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej mieli za zadanie ozdobić „piankowe” serce, które zostało wywieszone na korytarzu szkolnym. Również włączyliśmy uczniów do akcji „na niebiesko”, która polegała na założeniu ubrań w kolorze niebieskim. […]

Wartości ukryte w kolorach

25/04/2021

W marcu uczniowie wzięli udział w konkursie plastycznym pod hasłem: „Wartości ukryte w kolorach”. Celem konkursu było wyrażenie w formie plastycznej wartości, które są najważniejsze w codziennym życiu, a także rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej oraz ćwiczenie umiejętności wykorzystania i łączenia ze sobą różnych technik plastycznych. Z otrzymanych prac powstała barwna tablica tematyczna.  

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

16/04/2021

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu-  święto obchodzone corocznie 2 kwietnia, ustanowione w 2007 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu podnoszenia świadomości społecznej i propagowania wiedzy na temat tego zaburzenia. W naszej szkole dzień ten świętowaliśmy 26 marca. Uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej mieli za zadanie ozdobić „piankowe” serce, które zostało wywieszone na korytarzu szkolnym. Również włączyliśmy uczniów do akcji „na niebiesko”, która polegała na założeniu ubrań w kolorze niebieskim. […]

ŚWIATOWY DZIEŃ ZESPOŁU DOWNA-21 marca

14/04/2021

21 MARCA ŚWIATOWY DZIEŃ ZESPOŁU DOWNA DZIEŃ KOLOROWYCH SKARPET Światowy Dzień Zespołu Downa to święto ustanowione w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa. Od 2012 roku patronat nad obchodami sprawuje Organizacja Narodów Zjednoczonych. Data obchodów nie jest przypadkowa – dzień 21 marca patronuje rozpoczynającej się wiośnie i narodzinom ludzi niezwykłych, data wiąże się również z istotą zaburzenia – trisomią 21. chromosomu. […]

Dzień Życzliwości

18/02/2021

20 listopada 2020r. w naszej szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Celem akcji zainicjowanej w szkole było: kształtowanie postawy wzajemnej życzliwości, rozwijanie empatii, prawidłowych relacji międzyludzkich i stwarzanie okazji do przeżywania przyjemnych uczuć. W tym dniu uczniowie naszej szkoły szczególnie pamiętali o życzliwości i miłym słowie dla drugiej osoby. Z tej okazji zorganizowana została akcja „Iskierka Życzliwości” polegająca m.in. na wykonaniu kartek z życzeniami dla kolegów z innej […]

Szkoła pamięta – udział w akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej

18/11/2020

W związku z najważniejszym polskim świętem narodowym, które obchodzimy 11 listopada uczniowie uczestniczyli w akcji MEN „Szkoła pamięta”. W ramach tej inicjatywy wspominano wydarzenia związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Ten szczególny dzień skłaniał naszych uczniów do refleksji na temat patriotyzmu. Podczas zajęć lekcyjnych i świetlicowych utrwalano znajomość polskich symboli narodowych. Uczniowie klas starszych udali się na wirtualny spacer szlakiem lokalnych miejsc pamięci. Wszyscy uczniowie wyrażali […]

Światowy Dzień Postaci z Bajek

18/11/2020

W dniu 5 listopada nasi uczniowie w zespołach klasowych oraz podczas zajęć świetlicowych włączyli się w międzynarodową akcję czytelniczą pod hasłem „Dzień postaci z bajek”. Nauczyciele, wykorzystując książki, filmy i audiobooki, przenieśli uczniów w świat bajek i baśni. Uczestnicy spotkania bardzo chętnie włączali się w czytanie, wskazując ilustracje i symbole PCS. Później były zabawy wymagające wykazania się znajomością treści bajek. Uczniowie rozwiązywali zagadki, rozpoznawali utwór po ilustracji, […]

B jak bezpieczny i N jak niechroniony

25/02/2020

W poniedziałek 20 stycznia, w ramach realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki „B jak bezpieczny i N jak niechroniony” odbyły się warsztaty „Niebezpieczne sytuacje i ważne numery”. Warsztaty skierowane były do uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Uczestnicy zapoznali się podczas zajęć z pracą służb porządkowych i ratunkowych. Wysłuchali ważnych informacji o zagrożeniach, w przypadku których interweniuje dana służba oraz porad, jak tych zagrożeń unikać. Młodzież uczyła się samodzielnego wzywania […]

Zima w mieście 2020

14/01/2020

Szanowni Państwo, informacje  na temat akcji oraz terminarz zapisów dostępne są na stronie Biura Edukacji edukacja.warszawa.pl oraz w elektronicznym systemie zgłoszeń warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl .  Od tej edycji wprowadzono odpłatność w wysokości 10 zł. dziennie za opiekę oraz 10 zł. dziennie za wyżywienie. Osoby zwolnione z opłat za obiady w ciągu roku szkolnego są z  nich zwolnione także podczas akcji.