Przydatne informacje dla rodziców

Projekt aktywizujący dla dorosłych osób z niepełnosprawnością

W ramach projektu aktywizującego zawodowo osoby z niepełnosprawnością pt. ,,Bliżej rynku pracy”, Fundacja Edukacji Nowoczesnej zaprasza osoby dorosłe, nieaktywne zawodowo z orzeczonym stopniem niepełnosprawności zamieszkałe na terenie woj. mazowieckiego do zapoznania się z tą ofertą:

Link do ogłoszenia: http://fen.net.pl/projekt-aktywizacyjny-blizej-rynku-pracy/

<p”>w ramach projektu oferowane są:

  1. specjalistyczne doradztwo zawodowe
  2. warsztaty aktywizacji społeczno-zawodowej
  3. trening pracy
  4. pośrednictwo pracy
  5. staże zawodowe
  6. szkolenia zawodowe

 

Sekretariat, psycholog i pedagog

Godziny pracy sekretariatu: 8.00-16.00

Sekretarz Szkoły- mgr Małgorzata Krzysztoń

Intendent-mgr Izabela Łapacz

Psycholog

Pedagog

mgr Iwona Kulczyk

Poniedziałek- 7.30-11.30

Wtorek-12.30-15.30

Środa-7.30-11.30

Pedagog

mgr Anna Gil

Poniedziałek- 12.20-15.40

Wtorek-8.00-12.30

Czwartek-7.55-10.35, 12.20-13.05

Pedagog

mgr Magdalena Miazek

Poniedziałek- 9.50-10.40

Środa-9.00-11.50

Czwartek-9.50-14.00

Piątek-9.00-10.35, 11.30-13.05

 

 

Przydatne linki

Serwis Pomoc Dziecku
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Fundacja Synapsis
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym
Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa
Specjalistyczne Punkty Konsultacyjne w Warszawie
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 16
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4
Ośrodek Pomocy Społecznej Praga Południe

 

Zasady rekrutacji

Nasza szkoła przyjmuje uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi (autyzm, niedosłuch, niepełnosprawność ruchowa, niedowidzenie). Uczniów z terenu Warszawy przyjmuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców/opiekunów prawnych.Uczniowie spoza terenu Warszawy przyjmowani są na podstawie skierowania z Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa na wniosek starosty powiatu z miejsca zamieszkania ucznia.

Dokumenty wymagane przy zapisie dziecka do szkoły:

1.Wypełniony wniosek o przyjęcie (do pobrania z naszej strony www)
2.Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez rejonową lub specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
3. Akt urodzenia dziecka
4. Świadectwo ukończenia klasy lub szkoły, jeżeli dziecko uczęszczało wcześniej do innej placówki

Pliki do pobrania

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Idź do góry

Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.