Treść artykułu

Występy w Starej Prochowni

W dniu 20.11.2014 r. uczniowie naszej szkoły po raz kolejny brali udział w X Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych.

Inicjatorem i organizatorem przeglądu jest Stara Prochownia SCEK, a jego uczestnikami uczniowie szkół specjalnych, ośrodków szkolno – wychowawczych oraz dorośli skupieni w warsztatach terapii zajęciowej z terenu województwa mazowieckiego.

W tym roku z dumą wystawiliśmy przedstawienie teatralne pt. „Braterstwo w obiektywie” przygotowane przez uczniów i nauczycieli w ramach innowacji pedagogicznej „Teatr –  moja radość tworzenia”. Celem naszego występu było promowanie wartości, takich jak przyjaźń i szacunek.

Przegląd ma charakter konkursowy, dlatego też wszystkim prezentacjom wnikliwie przyglądało się jury, w skład którego weszli eksperci od teatru, muzyki i tańca. Zespoły, jak co roku, chętnie przyjechały na przegląd, bo nasze spotkania to okazja do wspólnych konfrontacji, porównania osiągnięć, ale także do wyrażania emocji i przeżywania wzruszeń, które udzielają się zarówno występującym jak i widowni.

Fragmenty występów ze Starej Prochowni (w tym  naszych uczniów) można było obejrzeć w lokalnych wiadomościach TV.

Serdecznie dziękujemy rodzicom za pomoc, wsparcie i zaangażowanie w działania szkoły.