Treść artykułu

Dni otwarte placówki

Serdecznie zapraszamy rodziców zainteresowanych przyjęciem ucznia do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 5 i Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 6 na DNI OTWARTE .

  • Rodziców zainteresowanych przyjęciem ucznia do klasy pierwszej szkoły podstawowej zapraszamy w dniach 18.03.2015, 09.04.2015 w godzinach 13.50-15.00.

  • Rodziców zainteresowanych przyjęciem ucznia do klasy pierwszej szkoły przysposabiającej do pracy zapraszamy w dniu 18.03.2015 w godzinach 13.50-15.00.

W tych dniach umożliwiamy obserwację zajęć, obejrzenie sal specjalistycznych, rozmowę z dyrektorem placówki.