Treść artykułu

VI Międzyszkolna Olimpiada Wiedzy o Świecie

Dnia 22 kwietnia 2015 r. odbyła się VI Międzyszkolna Olimpiada Wiedzy o Świecie „Wychowanie w duchu wartości” pod hasłem: „Warszawa Łączy” – patriotyzm, jedność, radość. Organizatorem tej imprezy jest już po raz szósty Zespół Szkół Specjalnych nr 90 w Warszawie przy ulicy Kordeckiego 54.
W tym przedsięwzięciu wzięli udział uczniowie z 7 szkół i placówek specjalnych: ZSS nr 97, ZSS nr 102, ZSS nr 85, ZSS nr 63, ZSS nr 90, ZPSWR nr 1 oraz SOSW nr 9.
Celem projektu było ukształtowanie postawy patriotyzmu, szacunku dla tradycji, historii, kultury oraz wzajemnej akceptacji, jedności pokoleń i środowisk postrzegany jako źródło radości i twórczej kreacji uczniów. W ramach centralnej uroczystości 22 kwietnia br. na scenie Centrum Promocji Kultury Dzielnicy Praga Południe uczniowie szkół warszawskich prezentowali bardzo ciekawe i atrakcyjne występy artystyczne związane z hasłem Olimpiady. Istotą tych prezentacji było kultywowanie tradycji narodowych, kształtowanie postawy patriotyzmu oraz promowanie uniwersalnych wartości ogólnoludzkich. Uroczystość rozpoczął gościnny występ dzieci i młodzieży z Zespołu Dzieci Sintaru z Czeczenii, który po raz kolejny uświetnił śpiewem i tańcem to artystyczne wydarzenie.
W ramach VI Międzyszkolnej Olimpiady Wiedzy o Świecie przeprowadzony został również konkurs plastyczny pod hasłem „Warszawskie Impresje”. Wzięli w nim udział uczniowie z 7 szkół warszawskich oraz młodzież z Europejskiej Szkoły w Brukseli. Wszystkie prace zostały nagrodzone i wyeksponowane na wystawie pokonkursowej.
Sponsorzy – osoby prywatne i instytucje ufundowały wspaniałe i atrakcyjne nagrody dla wszystkich uczestników olimpiady.