Treść artykułu

Wycieczka do Sejmu

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej to bardzo ważne miejsce. Mieli okazję się o tym przekonać uczniowie klas starszych, którzy w środę 30 września 2015 r. wybrali się tam na wycieczkę.   Młodzi obywatele zwiedzili główną salę Sejmu, gdzie uchwala się ustawy, a także budynek, który jest bardzo ciekawym obiektem. Nasi uczniowie dowiedzieli się, kto jest najważniejszy w Sejmie, jaki jest tryb uchwalania ustaw i gdzie pracują posłowie, gdy nie ma ich na sali obrad. Pani przewodniczka, która oprowadzała naszą grupę, opowiedziała wiele ciekawych historii związanych z pracą Sejmu.