Treść artykułu

Spotkanie ze Strażą Miejską

W poniedziałek 19 października  2015 r. w Zespole Szkół Specjalnych nr 90 odbyły się zajęcia ze Strażą Miejską. Tematem przewodnim było   bezpieczeństwo na drodze. Pokazano dzieciom sygnalizację świetlną, zapoznano z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach i przechodzenia przez jezdnię. W spotkaniu uczestniczyli wszyscy uczniowie. Chętnie brali udział w zajęciach, zadawali pytania i wykonywali z zapałem wszystkie ćwiczenia.