Treść artykułu

Nasze prawa- ważna sprawa

Pod tym hasłem odbyły się w dniu 9 grudnia spotkania międzyklasowe zespołu pomocy psychologiczno – pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą.
Uczniowie przypomnieli sobie podczas przedstawionych prezentacji i w trakcie praktycznych działań, jak ważne są ich prawa, w jakich dokumentach są zapisane i do kogo mogą się zwrócić w przypadku, gdyby były one łamane.
Podczas spotkania zapoznano również uczniów z ważnym dokumentem, obowiązującym w naszej placówce – Kodeks Równego Traktowania.