Treść artykułu

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Wybory do Klubu Młodego Obywatela odbyły się w naszej szkole 30 września.
Poprzedzone były kampanią wyborczą , w trakcie której kandydaci prezentowali swoje programy. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie. Każda klasa oddała po trzy głosy na karcie wyborczej. Zgodnie Regulaminem Wyborów w skład Prezydium weszły trzy osoby, które uzyskały największą liczbę głosów. W tym roku zwycięzcami zostali:
Aleksandra i Karolina ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz Daniel z Gimnazjum.
Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy!!!