Treść artykułu

Wolontariusze są wśród nas

W tym roku do ogólnopolskiej akcji Caritas organizującej zbiórkę żywności dla osób ubogich przyłączyła się młodzież z naszego Szkolnego Koła Caritas.
9 grudnia uczniowie mieli okazję stać się wolontariuszami i zbierać artykuły spożywcze dla innych. Nasi podopieczni pełnili dwugodzinne dyżury w hipermarkecie TESCO, rozdając podczas nich ulotki, zbierając datki do puszek i segregując zebrane produkty. W tym charytatywnym celu wspierali uczniów nauczyciele oraz rodzice.
Praktyczny sposób niesienia pomocy innym bardzo się uczniom spodobał. Z sukcesem przeprowadzona akcja dostarczyła wielu pozytywnych emocji. Relacje z drugą osobą w rzeczywistym świecie, praktyczne pomaganie drugiej osobie stanowią dla wolontariuszy bezcenne doświadczenie, który pozwoli im w przyszłości lepiej integrować się ze społecznością lokalną, budować społeczne relacje w oparciu o wzajemną pomoc i życzliwość.