Treść artykułu

Projekt Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.

Teatr aktywny i kreatywny – tworzenie spektaklu teatralnego przez uczniów ZSS nr 90

Od lutego wszyscy uczniowie realizują Projekt Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych. Celem projektu jest poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie tworzenia spektaklu teatralnego oraz sztuki aktorskiej.
W dniu 10 kwietnia odbyły się warsztaty pod hasłem „Poznajemy teatr”. Uczniowie na podstawie ilustrowanego opowiadania utrwalali zasady kulturalnego zachowania się w teatrze. Oglądając prezentację multimedialną, poznali podstawy powstawania spektaklu teatralnego oraz rozpoznawali różne rodzaje spektakli teatralnych (m.in. teatr cieni, lalek, pantomimy, dramatyczny, balet). Podczas spotkania cała społeczność szkolna została zapoznana ze scenariuszem przedstawienia „Teatralny krąg wartości”, które wszyscy uczniowie będą tworzyć, a którego finałem będzie występ na zakończenie roku dla rodziców i zaproszonych gości.
Podsumowaniem warsztatów była wspólna zabawa, uczniowie aktywnie wcielali się w rolę twórców i odbiorców sztuki teatralnej, świetnie się bawili odgrywając improwizacje dramowe i przebierając się w teatralne kostiumy. Widzowie nagradzali ich występy gromkimi brawami.