Dzień: <span>12 maja 2017</span>

Informacja

12/05/2017

Informacja o miejscu realizacji obowiązku szkolnego od 1 września 2017r. Szanowni Państwo, działając w myśl art. 117 oraz art. 129 ust. 1 pkt 2 i ust 8-10 oraz art. 172 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) oraz zgodnie z uchwałą nr XLV/1083/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci […]