Dzień: <span>2017-11-05</span>

Wyjazd harcerski

5/11/2017

W dniach 9 – 14 października 2017 r. grupa harcerzy z naszej szkoły wzięła udział w warsztatach w ramach projektu „Odkrywam siebie” zorganizowanych przez Kwaterę Główną ZHP w ośrodku PERKOZ w Olsztynku. Harcerze mieli możliwość uczestniczyć w bardzo różnorodnych zajęciach i rozwijać swoje zainteresowania, umiejętności i talenty m.in. z zakresu florystyki, komunikacji, wizażu, dziennikarstwa czy choreografii. Uczestniczyliśmy również w wycieczkach nad jeziorem w pięknej jesiennej scenerii oraz wyjeżdżaliśmy do pobliskiego Olsztyna pogłębiając naszą […]

„Zawsze bezpieczni”

5/11/2017

W bieżącym roku szkolnym 2017/2018 kontynuujemy realizację Programu profilaktyki ,,B jak bezpieczny i N jak niechroniony”. W dniu 19 października 2017 r. podczas szkolnej zabawy integracyjnej uczniowie utrwalali zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Tak ważne zagadnienia przypomniane zostały w formie gier i zabaw, w które włączyli się wszyscy z wielkim zaangażowaniem.

„Lekcja biblioteczna”

5/11/2017

Wraz z nowym rokiem szkolnym 2017/18 kontynuujemy lekcje biblioteczne w Bibliotece Publicznej nr 51 w Warszawie. W dniu 5 października 2017 r. uczniowie klas starszych uczestniczyli w zajęciach pt. „Poznajemy zawody”. Młodzież w ramach wycieczki dydaktycznej zwiedziła bibliotekę i poznała zasady kulturalnego korzystania z książek w czytelni. Podczas czytania literatury, dyskusji i rozwiązywania różnych zagadek uczniowie poznali wiele zawodów i ich wartość dla całego społeczeństwa. Podsumowaniem zajęć była […]

Pożegnanie lata, powitanie jesieni.

5/11/2017

W dniu 4 października 2017 r. w naszej szkole odbyła się impreza integracyjna „Pożegnanie lata, powitanie jesieni”. Wszyscy uczniowie wzięli udział w wielu zabawach i konkurencjach m. in. plastyczno-technicznych, kulinarnych, sportowych, itp. Odbyła się również zabawa przy muzyce, która wszystkich zintegrowała w tańcu i śpiewie. Na zakończenie wszystkie klasy otrzymały pamiątkowe dyplomy za aktywne uczestnictwo w dobrej zabawie. Zgodnie z tradycją ostatnim punktem spotkania był poczęstunek […]

„Tworzymy razem”

5/11/2017

W dniu 2 października 2017 r. nasi uczniowie ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 6 rozpoczęli z Wolontariuszami z Coca-coli wspólny projekt pod nazwą „Tworzymy razem”. W ramach projektu szkoła wzbogaciła się o nowe sprzęty i wyposażenie, które posłuży do kreatywnego rozwoju uczniów. Pracownia techniczna została wyposażona w narzędzia do obróbki drewna: wyrzynarki, wiertarki, szlifierki oraz materiały takie jak farby, lakiery, kleje. Goszczący u nas Wolontariusze wraz z naszymi uczniami […]

Inauguracja Roku Harcerskiego

5/11/2017

W dniu 2 października 2017 r. nasza drużyna harcerska wzięła udział w zbiórce inaugurującej Rok Harcerski 2017/2018. Gospodarzem tegorocznej uroczystości była drużyna 422 WDH przy Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów” w Warszawie. Na miejscu wzięliśmy udział w grze terenowej, podczas której nasi harcerze wykazali się umiejętnością pracy zespołowej oraz znajomością prawa harcerskiego i przyrzeczenia.  Odbył się pierwszy w tym roku uroczysty apel Namiestnictwa […]