Treść artykułu

„Zawsze bezpieczni”

W bieżącym roku szkolnym 2017/2018 kontynuujemy realizację Programu profilaktyki ,,B jak bezpieczny i N jak niechroniony”. W dniu 19 października 2017 r. podczas szkolnej zabawy integracyjnej uczniowie utrwalali zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Tak ważne zagadnienia przypomniane zostały w formie gier i zabaw, w które włączyli się wszyscy z wielkim zaangażowaniem.