Treść artykułu

Spotkanie czytelnicze

W dniu 16.11.2017 r., w ramach realizacji innowacji pedagogicznej „Świat obrazem malowany – ćwiczenia mowy”, odbyły się ogólnoszkolne zajęcia czytelnicze wykorzystujące technologię informacyjną. Podczas spotkania uczniowie wysłuchali ilustrowanego opowiadania. Szkolili techniki pracy z tekstem, doskonalili umiejętności językowe i komunikacyjne. Prezentowane treści uczyły dzieci i młodzież zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia oraz pokazywały osoby, do których można zwrócić się o pomoc. Podczas ćwiczeń i zabaw uczniowie wcielali się z role policjanta i poszkodowanego, doskonalili znajomość swoich danych osobowych. Numery alarmowe utrwalali natomiast podczas oglądania teledysków filmowo-muzycznych, przygotowanych przez młodzież podczas realizacji innowacji pedagogicznej „Nauczanie przez działanie – urządzenia cyfrowe w edukacji.”