Treść artykułu

Święto Niepodległości

W dniu 14.11.2017 r. w ZSS nr 90 odbyła się Akademia z okazji Święta Niepodległości pod hasłem „Śpiewajmy dla Niepodległej”. Uczestniczyli w niej nasi uczniowie oraz absolwenci, rodzice, pracownicy naszej Szkoły oraz uczniowie z zaprzyjaźnionych placówek:
Szkoły Podstawowej nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego
Szkoły Podstawowej nr 374 im. gen. Piotra Szembeka
Zespołu Szkół Specjalnych nr 102
Zespołu Szkół nr 5 im. Stefana Kisielewskiego
W uroczystości uczestniczyła również Dyrektor Szkoły Polskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Londynie.
Podczas uroczystości wspólnie odśpiewano Hymn Państwowy oraz omówiono znaczenie symboli narodowych.
Na wspólny program składały się również liczne pieśni patriotyczne z okresu Odzyskiwania Niepodległości śpiewane przez wszystkich uczestników uroczystości (przy akompaniamencie gitary i instrumentów perkusyjnych), a także recytacja wierszy i gra na skrzypcach oraz tańce, pląsy i śpiewy solowe.
Uczniowie ZSS nr 90 wyglądali odświętnie i uroczyście, niektórzy ubrani byli w stroje ludowe, aby podkreślić szacunek dla dorobku naszych przodków oraz dziedzictwa kulturowego.
Uroczystość przypomniała wszystkim uczestnikom, jak ważna jest nasza Ojczyzna oraz Wolność. Dzień ten był dla nas wspaniałą lekcją patriotyzmu i historii. Uczestnicząc corocznie w obchodach Święta Niepodległości dajemy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce.