Treść artykułu

Wystawa plastyczna „Wartości ukryte w bajkach”

W ramach realizacji Projektu Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych „Książki poznajemy, tworzymy i czytamy”, w marcu odbyła się w naszej Szkole ogólnopolska wystawa prac plastycznych pod hasłem „Wartości ukryte w bajkach”. Wzięło w niej udział 15 placówek edukacyjnych z różnych regionów Polski. Celem wystawy było zaprezentowanie w środowisku lokalnym prac plastycznych wykonanych przez uczniów różnymi technikami oraz zapoznanie z twórczością osób niepełnosprawnych. Temat wernisażu plastycznego był inspiracją dla nauczycieli do omawiania z dziećmi i młodzieżą wartości, którymi ludzie kierują się w życiu. Organizacja wystawy pozwoliła zachęcić młodzież do rozwijania własnej inwencji twórczej, pomysłowości i talentów, a przy okazji była ciekawą formą aktywnego spędzania czasu wolnego. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wystawy.