Treść artykułu

Międzynarodowy konkurs plastyczny „Świętujmy Razem Niepodległość”

Rok 2018 jest wyjątkowy dla naszej Ojczyzny w związku z 100. Rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Ten historyczny moment stał się wspaniałą okazją do zorganizowania międzynarodowego konkursu plastycznego pod hasłem „Świętujmy Razem Niepodległość”, który propaguje ideę patriotyzmu, wychowanie do wartości oraz kształtuje szacunek dla dorobku pokoleń i dziedzictwa narodowego. W konkursie organizowanym przez Zespół Szkół Specjalnych nr 90 w Warszawie wzięło udział 100 uczestników. Prace przekazali:
Uczniowie Szkoły Polskiej im. M. Skłodowskiej-Curie w Londynie
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Świniarach
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rokitnie
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 138 im. J.Horsta w Warszawie
Uczniowie XV LO im. Narcyzy Żmichowskiej w Warszawie
Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych nr 90 w Warszawie.
Wpłynęło wiele prac plastycznych, z których każda niosła głębokie przesłanie – miłość do ojczyzny, prawo do bycia wolnym, radość z życia we wspaniałym, przepięknym i niepodległym kraju. Z uwagi na bardzo wysoki poziom zgłoszonych prac, każdy z jej autorów otrzymał pierwsze miejsce.
25 października 2018 r. odbyła się międzyszkolna uroczystość poświęcona 100-leciu odzyskania przez Polskę Niepodległości połączona z wernisażem prac plastycznych uczestników międzynarodowego konkursu „Świętujmy Razem Niepodległość”.
Do ZSS nr 90 przybyły liczne delegacje ze szkół uczestniczących w tym wydarzeniu. Każdy dyrektor otrzymał okolicznościową statuetkę i dyplom dla placówki, podziękowanie za współpracę oraz album ze zdjęciami prac plastycznych prezentowanych na wystawie. Wyróżnieni zostali również nauczyciele, pod kierunkiem których uczniowie wykonywali prace, otrzymując imienne podziękowania, a wszyscy uczniowie – uczestnicy konkursu byli nagrodzeni dyplomami i upominkami dla szkół.
W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Kuratorium Oświaty, Biura Edukacji m.st. Warszawy, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego, którzy wręczali wszystkim uczestnikom konkursu dyplomy i nagrody.