Treść artykułu

Nasze spotkania z historią

W ramach realizowanej od września przez zespół nauczycieli świetlicy innowacji pedagogicznej „Spotkania z historią – w 100 lecie niepodległości” w dniu 14 września 2018r. odbyło się spotkanie „Na królewskim dworze”, prowadzone przez historyka Pana Mikołaja D.
Podczas spotkania uczniowie mogli wcielić się w rolę króla, królowej i rycerzy. Poznawali zwyczaje królewskiego dworu i wspólnie zatańczyli dworski taniec. Każdy mógł poczuć, ile ważył rycerski hełm i kolczuga, chętni wzięli udział w rycerskich ćwiczeniach i zostali pasowani na dzielnych rycerzy. Ucząc się poprzez wspólna zabawę, uczniowie mogli poznać ciekawe treści dotyczące dawnej Polski i stać się gośćmi na królewskim dworze.
W dniu 22 października odbyło się kolejne spotkanie pod hasłem: „Waleczni rycerze, ułani i żołnierze”. Podczas spotkania uczniowie mogli wcielić w rolę rycerza i wziąć udział w zdobywaniu sprawności rycerskich, powitać króla wg. obowiązującego dawniej zwyczaju. Pan Mikołaj przeprowadził z uczniami musztrę żołnierską, uczniowie maszerowali w takt „Warszawianki” oraz „Pierwszej Brygady” i salutowali przed flagą Polski. Spotkanie przypomniało ważną rolę obrońców ojczyzny w walce o niepodległość i wolność naszego kraju.