Treść artykułu

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

17 września w trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów rozpoczęliśmy cykl warsztatów realizowanych w ramach Programu Profilaktyki „B jak bezpieczny N jak niechroniony”.
Uczniowie wzięli udział teoretycznych i praktycznych warsztatach na temat bezpiecznego poruszania się po drogach. Dzieci dowiedziały się, jakie są ich obowiązki jako uczestnika ruchu drogowego, jak bezpiecznie przechodzić przez jezdnię w miejscach wyposażonych
w sygnalizację świetlną oraz w miejscach bez takiej sygnalizacji. Uczniowie poznali wybrane znaki drogowe. Podczas warsztatów wykorzystano filmy edukacyjne oraz tematyczne piosenki. Każdy mógł sprawdzić zdobytą wiedzę podczas ćwiczeń praktycznych. Młodszym kolegom i koleżankom pomagali wolontariusze z najstarszych klas. Podsumowaniem zajęć było czytanie w zespołach książeczek ze znakami PCS wykonanych w programie Boardmaker.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.