Treść artykułu

Pożegnanie uczniów klas trzecich

20 czerwca 2018 r. odbyło się uroczyste pożegnanie uczniów z klasy IIIA i IIIB Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 6. W trakcie uroczystości mieliśmy okazję podziwiać naszych absolwentów w polonezie, a także w tańcu do utworu „Bolero”, który został specjalnie zadedykowany wszystkim pracownikom szkoły.
Serdeczne podziękowania za wspólnie spędzone chwile oraz trud włożony w kształcenie, wychowanie i opiekę zadedykowały uczennice, wykonując własny układ taneczny do utworu „Despasito”, a uczeń klasy IIIA, przy akompaniamencie nauczyciela, zaśpiewał utwór zespołu IRA „Zatrzymaj mnie”. W trakcie uroczystości wszyscy przeżyliśmy momenty prawdziwego wzruszenia, oglądając film ze zdjęciami absolwentów z różnych niezapomnianych chwil spędzonych w szkole.
Na zakończenie spotkania głos zabrali przedstawiciele rodziców, dziękując w pięknych słowach za przeżyte razem lata. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i prezenty od pani dyrektor oraz Namiestnika Drużyn Nieprzetartego Szlaku. Również młodsi uczniowie wręczyli absolwentom własnoręcznie wykonane upominki. Po zakończonej uroczystości absolwenci zaprosili całą społeczność uczniowską na pożegnalną dyskotekę.