Treść artykułu

Spotkanie integracyjne ,,Gramy, śpiewamy, jesteśmy Polakami”.

We wtorek 13 listopada uczestnicy  zespołów rewalidacyjno – wychowawczych brali udział w spotkaniu integracyjnym  ,,Gramy. Śpiewamy. Jesteśmy Polakami”. Wydarzenie było wyjątkowe, bo ten rok był wyjątkowy. Obchodziliśmy setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. W trakcie spotkania uczestnicy zapoznali się z symbolami narodowymi i słuchali pieśni patriotycznych. Z należytym szacunkiem wysłuchaliśmy hymnu Polski – Mazurka Dąbrowskiego, który jest ważny dla każdego Polaka. Przy akompaniamencie instrumentów uczestnicy próbowali śpiewać i wystukiwać rytm słuchanych pieśni.