Treść artykułu

Dzień otwarty 19.02.2019r.

Szanowni Państwo

W dniu 19 lutego 2019r. na terenie naszej placówki przy ul. Kordeckiego 54 odbędzie się Dzień Otwarty dla Rodziców kandydatów do Szkoły Podstawowej Specjalnej i Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.

W tym dniu będzie możliwość obserwacji następujących zajęć:

Szkoła Podstawowa Specjalna:

  • 10.45-11.35- zajęcia lekcyjne z wychowawcą klasy pierwszej
  • 11.40-12.10- zajęcia świetlicowe
  • 12.10-12.35- zapoznanie się z placówką
  • 12.40-13.10-zajęcia logopedyczne

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy:

  • 10.20-10.55- zapoznanie się z placówką
  • 10.55-11.40- funkcjonowanie w klasie pierwszej
  • 11.40-12.25- zajęcia kształtujące kreatywność

Po zakończonych zajęciach Rodzice będą mogli porozmawiać z Dyrektorem Szkoły