Treść artykułu

Komunikacja bez barier – Wartości bez granic

W marcu gościliśmy w naszej szkole przedszkolaki z Akademii Sztuk Dziecięcych oraz z Przedszkola nr 243. Podczas dwóch spotkań nasi goście zwiedzili międzynarodową wystawę prac plastycznych „Co nas łączy? Wartości bez granic”, która była inspiracją do ważnej rozmowy o wartościach. Pokazaliśmy też dzieciom naszą szkołę, sale, w których się uczymy oraz prace, które tworzymy. Podczas warsztatów o komunikacji alternatywnej nasi uczniowie pokazali przedszkolakom niewerbalne sposoby porozumiewania się z wykorzystaniem książek do komunikacji alternatywnej i tabletu z programem Mówik. Nasi goście poznali różne symbole i gesty komunikacyjne. Wspólnie przeczytali ilustrowane opowiadania. Podczas integracyjnych zajęć plastycznych uczestnicy warsztatów stworzyli barwne „zwierciadła wartości”.
To były wartościowe i pouczające spotkania, spotkania bez barier, pełne empatii, zrozumienia i wzajemnego szacunku. Cieszymy się, że mamy w środowisku tak wspaniałych przyjaciół.