Treść artykułu

Polska sztuka ludowa

3 kwietnia gościliśmy w naszej szkole tancerzy Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej. Spotkanie odbyło się pod hasłem „Poznajemy polski folklor”. Podczas występu artyści zaśpiewali polskie piosenki ludowe i zaprezentowali polskie tańce narodowe – krakowiaka i kujawiaka. Uczniowie zostali zaproszeni do wspólnej zabawy, podczas której razem z tancerzami wykonywali podstawowe kroki krakowiaka. To była piękna lekcja polskiej sztuki ludowej, związana z realizacją szkolnego Projektu Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 6 oraz realizacją innowacji pedagogicznej „Polska oczami dziecka” dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 5.