Treść artykułu

Piękna nasza Polska cała

W środę  08. 05.2019 r. odbyły się integracyjne warsztaty edukacyjne dla wszystkich uczniów naszego Zespołu. Celem zajęć było kształtowanie u dzieci i młodzieży postaw patriotycznych, uwrażliwianie na piękno i tradycje Polski, kształtowanie tożsamości narodowej poprzez poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych, poznanie wybranych miast oraz ciekawych miejsc turystycznych, przyrodniczych i związanych z kultura. Uczniowie utrwalali i poszerzali wiedzę o Polsce na podstawie prezentacji multimedialnej przygotowanej przez uczniów klas starszych dla partnerów międzynarodowych. Wszyscy chętnie odpowiadali na pytania nauczyciela, aktywnie rozwiązywali zagadki i rebusy. Podsumowaniem zajęć było wspólne odśpiewanie piosenki „Mój kraj jest naj” wzmacniającej poczucie radości i dumy z bycia Polakiem. Tłem do zajęć była wystawa autoportretów wykonanych przez uczniów pod hasłem „Polska to my”.