Treść artykułu

Projekty Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych

W 2019 roku w ramach XIV edycji Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych pozyskaliśmy środki na realizację dwóch projektów.
W czerwcu br. zakończyliśmy realizację projektu „ Polska sztuka ludowa- tworzenie lalek regionalnych, warsztaty z rękodzieła artystycznego dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 6”.
Celem projektu było poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat tworzenia rękodzieła artystycznego. Uczniowie, oprócz zdobycia umiejętności praktycznych przydatnych w codziennym życiu, mogli wykazać się kreatywnością podczas projektowania i zdobienia lalek. Podsumowaniem projektu była zorganizowana w szkole wystawa dla środowiska lokalnego, gdzie zaprezentowano wykonane przez uczniów lalki.
Niektóre z nich w ramach promocji placówki zostały przekazane zaprzyjaźnionym placówkom poza granicami kraju.

We wrześniu rozpoczęliśmy realizację drugiego projektu „Ilustrowana historia Warszawy- warsztaty dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 6”. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach czytelniczo- warsztatowych w Bibliotece Dla Dzieci i Młodzieży nr 51 w Warszawie.
W październiku odbyły się warsztaty pt.”Warszawa dawniej i dziś”, podczas których uczniowie poznali historię Warszawy oraz charakterystyczne miejsca stolicy. Oglądając prezentację przygotowaną przez zespół uczniów, mogli zobaczyć, jak Warszawa wyglądała przed wojną, po wojnie i obecnie. Rozpoznawali charakterystyczne miejsca Warszawy i pomniki upamiętniające sławnych ludzi. Poznali wydarzenia związane z historią Warszawy.