Treść artykułu

Projekt Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych – wystawa prac

W grudniu zakończyliśmy realizację projektu „Ilustrowana historia Warszawy”. Przedsięwzięcie to odbyło się w ramach programu Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych. W realizację różnych działań włączyła się cała społeczność Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 6: nauczyciele, uczniowie i rodzice. Podczas tematycznych wycieczek i warsztatów uczniowie poszerzyli wiedzę na temat historii Warszawy podczas II wojny światowej i w okresie powojennym. Młodzież chętnie brała udział w zajęciach, uczniowie wyszukiwali filmy, ilustracje i zdjęcia w Internecie oraz sami tworzyli kreatywne prace plastyczne, aktywnie uczestniczyli w tworzeniu ilustrowanej historii Warszawy. Podsumowaniem projektu było przygotowanie międzyszkolnej wystawy prac plastycznych.
W realizację tego przedsięwzięcia włączyły się placówki oświatowe z Warszawy oraz innych regionów Polski. Laureaci zostali nagrodzeni dyplomami. Podczas realizacji projektu, w szkole zorganizowano konkurs plastyczno – techniczny „Jak przygoda to tylko w Warszawie”, tematycznie powiązany z projektem. Uczniowie wykonali projekty okładek do książek o Warszawie według własnych pomysłów.Wernisaż prac w naszej szkole podziwiali uczniowie warszawskich placówek: Szkoły Podstawowej nr 212 im. Krystyny Krahelskiej, Przedszkola nr 243, rodzice oraz goście odwiedzający naszą szkołę.
Wystawa była okazją do wspólnego przeżywania 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej.