Treść artykułu

Zima w mieście 2020

Szanowni Państwo,

informacje  na temat akcji oraz terminarz zapisów dostępne są na stronie Biura Edukacji edukacja.warszawa.pl oraz w elektronicznym systemie zgłoszeń warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl . 

Od tej edycji wprowadzono odpłatność w wysokości 10 zł. dziennie za opiekę oraz 10 zł. dziennie za wyżywienie. Osoby zwolnione z opłat za obiady w ciągu roku szkolnego są z  nich zwolnione także podczas akcji.