Treść artykułu

Aktywne i kreatywne spotkania z książką

Od 1 października 2021r. rozpoczęliśmy w Zespole Rewalidacyjno – Wychowawczym realizację innowacji pedagogicznej „Aktywne i kreatywne spotkania z książką”. Uczestnicy zajęć doświadczają różnych form  działań twórczych. Ciekawe metody pracy, wzbogacone literaturą, pobudzają aktywność we wszystkich sferach rozwoju uczniów. Czynności poznawcze są dokumentowane zdjęciami wykonywanymi podczas pracy uczestników. Powstanie z nich album aktywności. Opracowany podczas zajęć materiał zdjęciowy będzie wykorzystywany w bieżącej pracy. Zostanie też przekazany rodzicom wychowanków w celu wzmocnienia aktywności twórczej młodzieży w środowisku domowym.