Treść artykułu

Kolorowe parasole

W listopadzie w ramach realizacji innowacji „Aktywne i kreatywne spotkania z książką” inspiracją do nauki i zabawy był wiersz pt. „Sześć parasoli”. Uczestnicy zespołu rewalidacyjno- wychowawczego aktywnie brali udział w zabawach i doświadczeniach sensorycznych z wykorzystaniem wody. Wykonywali prace plastyczne różnymi technikami w oparciu o przeczytany wiersz. Mieli okazję grać na instrumentach, słuchając deszczowych piosenek. Poprzez zabawę poznali zjawiska atmosferyczne i zmiany zachodzące w przyrodzie. Był to czas nauki i dobrej zabawy, a atmosferę zajęć odzwierciedla galeria zdjęć.